logo SJ Consulting

O FIRMIE

Jesteśmy zespołem konsultantów, mających wieloletnie doświadczenie w branży public relations. Zgromadziliśmy bogate portfolio klientów, w którego skład wchodzą podmioty z branży chemicznej, finansowej, logistycznej, a także organizacje polityczne, pozarządowe i instytucje kultury. Naszym atutem jest wszechstronność. Prowadzimy działania z zakresu, public affairs, corporate affairs, government affairs, fundraisingu, zarządzania kryzysowego, zarządzania wizerunkiem spółki oraz wizerunkiem osób prywatnych.

Założyciele i członkowie naszego zespołu pełnili funkcje doradców zarządów, zewnętrznych konsultantów, doradców politycznych i gospodarczych, rzeczników prasowych, mają doświadczenie dziennikarskie i publicystyczne. Pracowaliśmy dla międzynarodowych korporacji, firm z sektora MSP, fundacji oraz instytucji kultury.

Spółka jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod numerem 00233.

Niniejszym, w imieniu własnym i firmy SJ Consulting Jarosław J. Szczepański Sp. J. deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.